แปจ่อเขียว

กอท.ฮล. :86J4540010562
FDA. Number 6320046260001
บาร์โค้ด -
รับรองถึง :09/04/2566

หจก.แม่ผ่องเทรดดิ้ง จำกัด

ที่อยู่ : 158 หมู่ 1 ถนนสายเอเซีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ติดต่อ : นางสาวณัฐนันท์ ด้วงนี
เบอร์โทร : 0897041664
อาหารขบเคี้ยว

สินค้าที่คล้ายกัน