วิตซีออเร้นจ์ซีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

กอท.ฮล. :10L7530011263
FDA. Number 73-1-26158-5-0183
บาร์โค้ด -
รับรองถึง :03/12/2564

บริษัท พิมรี่พาย คอสเมติก จำกัด

ที่อยู่ : 345/1 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 (ชินเขต 2/40) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ติดต่อ : พิมรี่พายฝ่ายการตลาด
เบอร์โทร : 0804358800
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร