ค้นหาผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง

สินค้าใหม่ อยากแนะนำ

ก๋วยเตี๋ยวเรื่อสำเร็จรูป
กอท.ฮล. : 72L0160030264
รับรองถึง : 16/02/2565
น้ำดองซีอิ๊ว
กอท.ฮล. : 71L0160040264
รับรองถึง : 16/02/2565
ข้าว
กอท.ฮล. : 10Z1520010264
รับรองถึง : 09/02/2565
Chicken Inner Fillet Satay Stick
กอท.ฮล. : 27M0450080264
รับรองถึง : 03/02/2565
Chicken Inner Fillet Mediterranean Stick
กอท.ฮล. : 27M0450070264
รับรองถึง : 03/02/2565
Chicken Breast Yakitori Sticks
กอท.ฮล. : 27M0450030264
รับรองถึง : 03/02/2565
Chicken Breast Tikka Stick
กอท.ฮล. : 27M0450020264
รับรองถึง : 03/02/2565
Chicken Breast Plain Stick
กอท.ฮล. : 27M0450060264
รับรองถึง : 03/02/2565
Chicken Breast Plain Kabab
กอท.ฮล. : 27M0450010264
รับรองถึง : 03/02/2565
What's Halal Thai?
At your Fingertip

ตรวจสอบสถานะผลิตภัณฑ์ฮาลาล
Halal Product Checking Status

วัตถุประสงค์เว็บไซต์

ค้นหาผลิตภัณฑ์

พิมพ์ชื่อผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการค้นหา หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบการรับรองฮาลาล

เจอรายละเอียดสินค้าและข้อมูลผู้ผลิต

ติดต่อกับผู้ผลิตได้

สามารถสั่งซื้อและติดต่อผู้ผลิต