สินค้า
TAURINE - QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
กอท.ฮล. 99F0753420759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
TAMARIND TC9086 - INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.  Singapore
กอท.ฮล. 99F0753430759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
TEA FLAVOUR F825 - SCENTS & BLENDS PTE. LTD.  Singapore
กอท.ฮล. 99F0753460759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
TROPICAL MIXEFRUIT T566 - INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.  Singapore
กอท.ฮล. 99F0753480759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
TUTTI FRUITY 2620 - INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.  Singapore
กอท.ฮล. 99F0753490759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
UBE YAM 507 - INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.  Singapore
กอท.ฮล. 99F0753500759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
UNIPECTIN PGA - CARGILL TEXTURIZING SOLUTIONS  France
กอท.ฮล. 99F0753510759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
VANILLA POWDER - TRIAROGY (GUANGZHOU) CO., LTD.  China
กอท.ฮล. 99F0753520759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
VANILLIN POWDER - BORREGAARD AS  Norway
กอท.ฮล. 99F0753530759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
VANILLA 1458 - INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.  Singapore
กอท.ฮล. 99F0753540759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
VANILLA FLAVOUR A111232 - INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.  Singapore
กอท.ฮล. 99F0753550759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
VANILLA FLAVOUR 1408 - INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.  Singapore
กอท.ฮล. 99F0753570759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
VIOLET NO.4 - ROHA DYECHEM PVT. LTD. INDIA
กอท.ฮล. 99F0753590759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
WAX GOURD 6709 - TRIAROGY (GUANGZHOU) CO., LTD.  China
กอท.ฮล. 99F0753610759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
WAX GOURD FLAVOUR H111622 - TRIAROGY (GUANGZHOU) CO., LTD.  China
กอท.ฮล. 99F0753630759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
WATER MELON FLAVOUR 6826- SCENTS & BLENDS PTE. LTD.  Singapore
กอท.ฮล. 99F0753640759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
WATER MELON FLAVOUR 7098- SCENTS & BLENDS PTE. LTD.  Singapore
กอท.ฮล. 99F0753660759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
WHITE GRAPE FLAVOUR JA0037 - SCENTS & BLENDS PTE. LTD.  Singapore
กอท.ฮล. 99F0753750759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
XANTHAN B - DEOSEN BIOCHEMICAL LTD.  China
กอท.ฮล. 99F0753770759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
XANTHAN GUM-ZIBOXAN F80 - DEOSEN BIOCHEMICAL LTD.  China
กอท.ฮล. 99F0753780759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
YOGHURT FLAVOUR A6657 - TRIAROGY (GUANGZHOU) CO., LTD.  China
กอท.ฮล. 99F0753800759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
YOGHURT FLAVOUR A111262 - INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.  Singapore
กอท.ฮล. 99F0753820759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
YOGHURT FLAVOUR 111262 - INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.  Singapore
กอท.ฮล. 99F0753830759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
NIACINAMINDE BP - WESTERN DRUGS LIMITED  India
กอท.ฮล. 99F0753870759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
VITAMIN B6 - JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.  China
กอท.ฮล. 99F0753890759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
ORANGE SAC - WILD VALENCIA S.A.U.
กอท.ฮล. 99F0753910759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
ORANGE JUICE - SIAM ORIGINAL FOOD CO.,LTD.
กอท.ฮล. 99F0753920759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
MIXED BERRY - MATRIX FLAVOUR & FRAGRANCE SDN. BHD.  Malaysia
กอท.ฮล. 99F0753930759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
BLUEBERRY 7123 - TRIAROGY (GUANGZHOU) CO., LTD.  China
กอท.ฮล. 99F0753940759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
STRAWBERRY 0044 - INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.  Singapore
กอท.ฮล. 99F0753950759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
STRAWBERRY 7133 - INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.  Singapore
กอท.ฮล. 99F0753960759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
STRAWBERRY JUICE - WILD VALENCIA S.A.U.
กอท.ฮล. 99F0753970759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
MANGO 0023 - TRIAROGY (GUANGZHOU) CO., LTD.  China
กอท.ฮล. 99F0753980759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
PEANUT FLAVOUR 111047 - INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.  Singapore
กอท.ฮล. 99F0752720759
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
เนื้อทุเรียนหมอนทองแช่เยือกแข็ง (มีเมล็ด) ตรา เอ็มบิซแกรนด์
กอท.ฮล. 53G2130010560
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2019
เนื้อทุเรียนหมอนทองแช่เยือกแข็ง ตรา เอ็มบิซแกรนด์
กอท.ฮล. 53G2130030560
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2019
มังคุดแช่แข็ง ตรา เอ็มบิซแกรนด์
กอท.ฮล. 53G2130040560
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2019
เนื้อมังคุดแช่เยือกแข็ง ตรา เอ็มบิซแกรนด์
กอท.ฮล. 53G2130050560
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2019
เนื้อมะม่วงแช่แข็ง (ไม่มีเมล็ด)
กอท.ฮล. 53G2130080861
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2019
เนื้อสละแช่แข็ง (ไม่มีเมล็ด)
กอท.ฮล. 53G2130090861
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: