สินค้า
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 20A1560030356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ประเภทชิ้นส่วนหน้าอก
กอท.ฮล. 20A1560040356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ประเภทน่อง
กอท.ฮล. 20A1560050356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
สะโพก
กอท.ฮล. 20A1560060356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20A1560070356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 20A1560080356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ตูดไก่
กอท.ฮล. 20A1560090356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 20A1560100356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
มันไก่ / หนัง
กอท.ฮล. 20A1560110356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
เศษเนื้อ / เนื้อบด
กอท.ฮล. 20A1560120356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
คอและหัว
กอท.ฮล. 20A1560130356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
โครงไก่
กอท.ฮล. 20A1560140356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
เครื่องในและชิ้นส่วนเครื่องใน
กอท.ฮล. 20A1560150356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ชิ้นส่วนไก่อื่น ๆ
กอท.ฮล. 20A1560160356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: