สินค้า
Meiji Low Fat Yoghurt with Fuji Apple  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962990260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Culture Drinking Yoghurt (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600963000260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Live Probiotic Drink (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600963010260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Live Probiotic Drink - Sticker for Pack 4 (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600963020260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Culture Drinking Yoghurt Low Sugar (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600963030260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
โยเกิร์ตไขมันต่ำผสมมิกซ์เบอร์รี
กอท.ฮล. 600960640247
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Culture Drinking Yoghurt Strawberry Flavour (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600963040260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
โยเกิร์ตไขมันต่ำผสมสตรอเบอร์รี
กอท.ฮล. 600960660247
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Culture Drinking Yoghurt Orange Flavour (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600963050260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
น้ำนมโคพร่องมันเนย พาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 603610690751
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021
Culture Drinking Yoghurt Mixed Fruit Flavour (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600963060260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Culture Drinking Yoghurt Blueberry Flavour (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600963070260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
ผลิตภัณฑ์นมรสช็อกโกแลต-มอลต์พาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 600961310253
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Bulgaria Brand Mild Sweetened Flavour Set Yogurt (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600963090260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
โยเกิร์ตไขมันต่ำผสมมะม่วง
กอท.ฮล. 600961350254
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
-
กอท.ฮล. 600964240662
รับรองฮาลาลถึง 18/06/2021
Meiji Bulgaria Brand Set Yogurt with Natural Honey (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600963100260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
น้ำนมดิบ
กอท.ฮล. 60J1680011161
รับรองฮาลาลถึง 07/11/2020
โยเกิร์ตไขมันต่ำรสธรรมชาติ
กอท.ฮล. 600961370254
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Bulgaria Low Fat Yogurt Drink (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600963110260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Skimmed Milk (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962450260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Bulgaria Yogurt Drink with Wild Berry (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600963120260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Skimmed Milk
กอท.ฮล. 600962460260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Skimmed Milk (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962470260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
โยเกิร์ตไขมันต่ำ
กอท.ฮล. 600961450654
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized High Calcium Skimmed Milk (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962480260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
UHT Low fat Milk  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600963160260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Low Fat Milk (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962490260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
UHT Low Fat Chocolate Flavour Milk  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600963130260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Concentrate High Calcium Low Fat Milk Vanilla Flavour
กอท.ฮล. 60C7040090856
รับรองฮาลาลถึง 26/08/2021
Pasteurized Low Fat Milk (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962500260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Lactobacillus Drink
กอท.ฮล. 600610210660
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
UHT Coffee Flavour Milk  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600963140260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized High Calcium Low Fat Milk Beverage (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962510260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
UHT Low Fat Strawberry Flavour Milk  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600963170260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Concentrate High Calcium Low Fat Milk Chocolate Flavour
กอท.ฮล. 60C7040100856
รับรองฮาลาลถึง 26/08/2021
Pasteurized 4.3 Deluxe Milk (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962520260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Lactobacillus Drink Light
กอท.ฮล. 600610220660
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
Pasteurized Premium Quality Milk (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962530260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Lactobacillus Drink Orange Flavour
กอท.ฮล. 600610230660
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
UHT Fresh Milk  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600963150260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Concentrate High Calcium Fat Free Milk
กอท.ฮล. 60C7040110856
รับรองฮาลาลถึง 26/08/2021
Pasteurized Fresh Milk (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962540260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Lactobacillus Drink Pineapple Flavour
กอท.ฮล. 600610240660
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
Pasteurized Fresh Milk (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962550260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Lactobacillus Drink Strawberry Flavour
กอท.ฮล. 600610250660
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
Pasteurized Fresh Milk Beverage (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962560260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Drinking Yoghurt
กอท.ฮล. 600610260660
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
UHT Non Fat Fresh Milk  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600963180260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Melon Flavoured Milk Beverage (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962570260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
นำนมดิบ
กอท.ฮล. 60I5120010761
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
Pasteurized Japanese Melon Flavoured Milk (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962580260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Drinking Yoghurt Strawberry Flavour
กอท.ฮล. 600610270660
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
ผลิตภัณฑ์นมกลิ่นแตงโมพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 600961610257
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Japanese Melon Flavoured Milk (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962590260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Drinking Yoghurt Orange Flavour
กอท.ฮล. 600610280660
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
เกียวโต มัทฉะ ชาเขียวนมพร้อมดื่ม
กอท.ฮล. 600961620257
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Banana Flavoured Milk Beverage (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962600260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Banana Flavoured Milk (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962610260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Drinking Yoghurt
กอท.ฮล. 600610290660
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
Pasteurized Banana Flavoured Milk (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962620260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Cultured Milk Drink light
กอท.ฮล. 600610300661
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
Pasterurized High Calcium Low Fat Chocolate Flavoured Milk Beverage (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962630260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Cultured Milk Drink Low Fat
กอท.ฮล. 600610310661
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
โยเกิร์ตไขมันต่ำผสมรอยัล ฟูจิ แอปเปิล
กอท.ฮล. 600961690257
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Low Fat Chocolate Flavour Milk (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962640260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Low Fat Chocolate Flavour Milk (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962650260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Low Fat Strawberry Flavour Milk (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962660260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที
กอท.ฮล. 606700010645
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
Pasteurized Coffee Flavoured Milk (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962670260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Meiji O Chocolate-Malt Falvoured Milk (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962680260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: