สินค้า
ไข่กวน เอ็มดี รสไก่
กอท.ฮล. 26B3710310159
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
ไข่กวน เอ็มดี รสเนื้อ
กอท.ฮล. 26B3710320159
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่แข็งผสมน้ำตาล 10%
กอท.ฮล. 26B7640151255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่กวน เอ็มดี รสเนยแข็ง
กอท.ฮล. 26B3710330159
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
ไข่กวน เอ็มดี รสปลา
กอท.ฮล. 26B3710340159
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
ไข่ไก่ต้มสุกปอกเปลือก (สูตรในน้ำเกลือ 2)
กอท.ฮล. 26B7640431259
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่รวมเหลวแช่เย็น
กอท.ฮล. 26B7640171255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่รวมเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็น
กอท.ฮล. 26B7640181255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่รวมเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่แข็ง
กอท.ฮล. 26B7640201255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่รวมเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็น ผสมเกลือ สูตร 2
กอท.ฮล. 26B7640211255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่รวมเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่แข็งผสมน้ำตาล 2%
กอท.ฮล. 26B7640231255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่รวมเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็น ผสมเกลือ สูตร 1
กอท.ฮล. 26B7640221255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่รวมเหลวแช่แข็งผสมน้ำตาล (W45:Y55)
กอท.ฮล. 26B7640241255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรส์แช่แข็งผสมน้ำตาล 20%
กอท.ฮล. 26B7640371256
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่พะโล้พร้อมน้ำเข้มข้น
กอท.ฮล. 26B1190230558
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่เหลวปรุงรสพาสเจอร์ไรซ์ สูตรไข่ตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่น
กอท.ฮล. 26B7640730462
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่รวมเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็น ผสมเกลือ สูตร 1
กอท.ฮล. 26B7640381259
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ทาร์ตไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์พร้อมปรุงแช่แข็ง
กอท.ฮล. 26B7640391259
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่ไก่ต้มสุกแบบแข็งปอกเปลือก (สูตรในน้ำเกลือ 1)
กอท.ฮล. 26B7640401259
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: