สินค้า
อะโรสโมค พี 50 (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021290262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290260761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นช็อกโกแลต 95309เอฟ 
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020010462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030070462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
กลิ่นกริลลิน จีบี จีเอฟ (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020810262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ยีสต์ เอ็กแทรกท์ วายอี แอลที01 (กลิ่นยีสต์สกัด) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021210262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290180761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นนม อาร์แอล130พี
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020170462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
สันนอกแกะติดซี่โครงนิวซีแลนด์ตัดสเต็กแช่แข็ง
กอท.ฮล. 30F9820230262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
ยีสต์ เอ๊กแทรกท์ เคเอ02 (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020730262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
สโมค ออย เอ็ม (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021370262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290100761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
คอฟฟี่ เอกซ์แทรกซ์ 9511
(กาแฟ)
กอท.ฮล. 99J2020090462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030150462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
สโมค เอ็ม-10 (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020890262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
สโมค ออย เอช (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021040262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290010761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
มิลค์ โปรตีน คอนเซนเทด 470(ผลิตภัณฑ์ของนมชนิดแห้ง)
กอท.ฮล. 99H4021570262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I1660060861
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
กลิ่นพีนัท พีเอ็น384พี 
(วัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์)
กอท.ฮล. 99J2020250462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99D2002660461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
กลิลิน 5078 (กลิ่นย่าง) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020960262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
สโมค เอนไวโร 24 (กลิ่นควัน)(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021490262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290420761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นช็อกโกแลต ไอเอ็นดี5309เอฟ 
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020410462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
สโมค แอปเปิ้ลวูด 2502 (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021120262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
สโมค สเปนนิส ปาปริก้า อาร์เอ09054 (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021410262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290340761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นนม ซีเอ็ม-ไอดี5บีแซด
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020330462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: