สินค้า
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20F9740060762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2022
สะโพก
กอท.ฮล. 20A1560060356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
สันในไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710300662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
ปีกและชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 20F9740070762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2022
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20A1560070356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
เนื้อส่วนขาไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710310662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
ตูดไก่
กอท.ฮล. 20F9740080762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2022
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 20A1560080356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 20F9740090762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2022
ตูดไก่
กอท.ฮล. 20A1560090356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
มันไก่ / หนังไก่
กอท.ฮล. 20F9740100762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2022
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 20A1560100356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
เศษเนื้อ / เนื้อบด
กอท.ฮล. 20F9740110762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2022
มันไก่ / หนัง
กอท.ฮล. 20A1560110356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
คอและหัว
กอท.ฮล. 20F9740120762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2022
เศษเนื้อ / เนื้อบด
กอท.ฮล. 20A1560120356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
โครงไก่
กอท.ฮล. 20F9740130762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2022
คอและหัว
กอท.ฮล. 20A1560130356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
โครงไก่
กอท.ฮล. 20A1560140356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ชิ้นส่วนอื่นๆ
กอท.ฮล. 20F9740150762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2022
เครื่องในและชิ้นส่วนเครื่องใน
กอท.ฮล. 20A1560150356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ชิ้นส่วนไก่อื่น ๆ
กอท.ฮล. 20A1560160356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 201171261160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ชิ้นส่วนน่อง
กอท.ฮล. 201171271160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ชิ้นส่วนสะโพก
กอท.ฮล. 201171281160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 201171291160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 201171301160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ชิ้นส่วนสันใน
กอท.ฮล. 201171311160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
หนังไก่/มันไก่
กอท.ฮล. 201171321160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ชิ้นส่วนเท้าไก่/ข้อไก่/เอ็นข้อ
กอท.ฮล. 201171331160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
โครงไก่/โครงบด
กอท.ฮล. 201171341160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
เครื่องในและชิ้นส่วนของเครื่องใน
กอท.ฮล. 201171351160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
บั้นท้ายไก่
กอท.ฮล. 201171361160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
คอไก่
กอท.ฮล. 201171371160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
เศษเนื้อ
กอท.ฮล. 201171381160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ชิ้นส่วนอื่น ๆ
กอท.ฮล. 201171391160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 205180010944
รับรองฮาลาลถึง 07/06/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทสะโพก
กอท.ฮล. 202130200362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทน่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 202130210362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 202130220362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทตูดไก่
กอท.ฮล. 202130230362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 202130240362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชิ้นส่วนไก่ตัดแต่งแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8860020359
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทมันไก่และหนังไก่
กอท.ฮล. 202130250362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทเศษเนื้อและเนื้อบด
กอท.ฮล. 202130260362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: