สินค้า
เนื้อส่วนขา
กอท.ฮล. 20D9710170662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
ชิ้นส่วนอกไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710180662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
น่องไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710190662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
คอและหัว
กอท.ฮล. 20D7780150159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
ไก่ชำแหละแช่แข็ง
กอท.ฮล. 202130010642
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 205490011144
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
สะโพกไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710200662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
โครงไก่
กอท.ฮล. 20D7780160159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 205490021152
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
น่องติดสะโพกไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710210662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
ไก่สดทั้งตัว
กอท.ฮล. 206390020356
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ปีกและชิ้นส่วนปีกไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710220662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
ตูดไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710230662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
ขาและชิ้นส่วนจากขาไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710240662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
มันไก่/หนังไก่ไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710250662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ
กอท.ฮล. 20F9740020762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2022
เศษเนื้อไก่แก่/เนื้อบดไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710260662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: