สินค้า
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทคอและหัว
กอท.ฮล. 202130270362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 200710720958
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 200710720958
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทโครงไก่
กอท.ฮล. 202130280362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
เนื้อไก่อนามัย
กอท.ฮล. 200710900962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
เนื้อไก่อนามัย
กอท.ฮล. 200710900962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทเครื่องในและชิ้นเครื่องใน
กอท.ฮล. 202130290362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 200710910962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
ชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 200710910962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
ท็อปส์น่องไก่
กอท.ฮล. 20C5410020356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทชิ้นส่วนอื่น ๆ
กอท.ฮล. 202130300362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
น่อง
กอท.ฮล. 200710920962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
น่อง
กอท.ฮล. 200710920962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
ท็อปส์สะโพกไก่
กอท.ฮล. 20C5410030356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทน่อง
กอท.ฮล. 202130310362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
สะโพก
กอท.ฮล. 200710930962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
สะโพก
กอท.ฮล. 200710930962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
ท็อปส์ปีกบนไก่
กอท.ฮล. 20C5410040356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 200710940962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 200710940962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
ท็อปส์โครงไก่
กอท.ฮล. 20C5410050356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 200710950962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 200710950962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
Chicken Nugget
กอท.ฮล. 204330130744
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
ท็อปส์ขาไก่
กอท.ฮล. 20C5410060356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ตูดไก่
กอท.ฮล. 200710960962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
Fully Cooked Chicken McNuggets
กอท.ฮล. 204330140744
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
ท็อปส์น่องติดสะโพกไก่
กอท.ฮล. 20C5410070356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 200710970962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 200710970962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
Thai Chicken Nuggets (Fully Cooked)
กอท.ฮล. 204330180744
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
ท็อปส์ปีกกลางไก่
กอท.ฮล. 20C5410080356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
มันไก่/หนังไก่
กอท.ฮล. 200710980962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
Fully Cooked McChicken Patties
กอท.ฮล. 204330190744
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
ท็อปส์ปีกกลางไก่ผ่า
กอท.ฮล. 20C5410090356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
เศษเนื้อ/ เนื้อบด
กอท.ฮล. 200710990962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
Chicken Steak
กอท.ฮล. 204330280744
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
ท็อปส์สันในไก่
กอท.ฮล. 20C5410100356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
คอและหัว
กอท.ฮล. 200711000962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
McSpicy Chicken Patty
กอท.ฮล. 204330301244
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
ท็อปส์อกไก่บีบี
กอท.ฮล. 20C5410110356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
โครงไก่
กอท.ฮล. 200711010962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
Value Chicken Patty
กอท.ฮล. 204330320145
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
ท็อปส์อกไก่ลอกหนัง
กอท.ฮล. 20C5410120356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ท็อปส์กึ๋นไก่
กอท.ฮล. 20C5410130356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ท็อปส์เครื่องในไก่รวม
กอท.ฮล. 20C5410140356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ท็อปส์ตับไก่
กอท.ฮล. 20C5410150356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ท็อปส์น่องสะโพกถอดกระดูก
กอท.ฮล. 20C5410160356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ท็อปส์เนื้อน่องไก่ติดสะโพกหั่นชิ้น
กอท.ฮล. 20C5410170356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ท็อปส์อกไก่ลอกหนังสไลซ์
กอท.ฮล. 20C5410180356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
เศษเนื้อ
กอท.ฮล. 20B9580091259
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 20B8020480358
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2021
ไก่สด (ไก่กลม)
กอท.ฮล. 20B9580010854
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ไก่
กอท.ฮล. 20C0450011054
รับรองฮาลาลถึง 10/10/2020
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 202140270745
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
FROZEN CHICKEN
กอท.ฮล. 202140010742
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
สันใน
กอท.ฮล. 20B9580041259
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
FROZEN CHICKEN STICK PRODUCT
กอท.ฮล. 202140140742
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20B9580021259
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
FROZEN MARINATED CHICKEN STICK PRODUCT
กอท.ฮล. 202140150742
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
เนื้ออก
กอท.ฮล. 20B9580031259
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ตูดไก่
กอท.ฮล. 20F6650230160
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
FROZEN MARINATED CHICKEN PRODUCT
กอท.ฮล. 202140160742
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
ปีก
กอท.ฮล. 20B9580051259
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
สันใน
กอท.ฮล. 20F6650180160
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
CHILLED CHICKEN PRODUCT
กอท.ฮล. 202140170742
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
โครง
กอท.ฮล. 20B9580061259
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20F6650210160
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
เครื่องใน
กอท.ฮล. 20B9580071259
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ขาไก่
กอท.ฮล. 20B9580081259
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ประเภทชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 206390240362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ประเภทน่อง
กอท.ฮล. 206390250362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 202142530256
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
ประเภทสะโพก
กอท.ฮล. 206390260362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทน่อง
กอท.ฮล. 202142540256
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทสะโพก
กอท.ฮล. 202142550256
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
ประเภทโครงไก่
กอท.ฮล. 206390320362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทน่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 202142560256
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
ปลายปีก
กอท.ฮล. 20F6650340160
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 202142570256
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
การล้างเนื้อไก่
กอท.ฮล. 206390350362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: