สินค้า
ไข่ขาวผง
กอท.ฮล. 26C5490110361
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2021
ไข่ต้มปอกเปลือก
กอท.ฮล. 26C0660040954
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2020
ไข่ต้มเคลือบสี
กอท.ฮล. 26C0660030954
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2020
ไข่นกกระทาในน้ำเกลือ
กอท.ฮล. 262420220547
รับรองฮาลาลถึง 01/05/2021
ไข่ไก่ลวก
กอท.ฮล. 26C0660230960
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2020
ไข่ขาว
กอท.ฮล. 26C0580740460
รับรองฮาลาลถึง 02/12/2020
ไข่แดง
กอท.ฮล. 26C0580750460
รับรองฮาลาลถึง 02/12/2020
สตรอมโบลิ  รสไข่และไก่
กอท.ฮล. 26A6740480551
รับรองฮาลาลถึง 17/08/2020
ไข่รวม
กอท.ฮล. 26C0580760460
รับรองฮาลาลถึง 02/12/2020
ไข่ขาวเหลวพาวเจอร์ไรซ์แช่เย็นผสมเกลือ สูตร 1
กอท.ฮล. 26B7640461260
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่ขาวเหลวพาวเจอร์ไรซ์แช่เย็นผสมน้ำตาล 7%
กอท.ฮล. 26B7640471260
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่ราวเหลวพาวเจอร์ไรซ์แช่เย็นผสมน้ำตาล 7%
กอท.ฮล. 26B7640481260
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
-
กอท.ฮล. 262420400551
รับรองฮาลาลถึง 01/05/2021
ไข่ขาวเหลวไฮวิปแช่เย็น
กอท.ฮล. 26B7640491260
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่ไก่สด
กอท.ฮล. 26B7640451259
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่ขาวเหลวแช่เย็น
กอท.ฮล. 26B7640051255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่ไก่ต้มสุกปอกเปลือก
กอท.ฮล. 26B7640441259
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็น
กอท.ฮล. 26B7640061255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
เมล็ดบัวอบกรอบ รสเกลือ
กอท.ฮล. 26D1670650562
รับรองฮาลาลถึง 14/05/2021
ชาดีบัว รสดั้งเดิม
กอท.ฮล. 26D1670660562
รับรองฮาลาลถึง 14/05/2021
ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่แข็ง
กอท.ฮล. 26B7640071255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่แข็งผสมน้ำตาล 2%
กอท.ฮล. 26B7640091255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่แดงเหลวแช่เย็น
กอท.ฮล. 26B7640101255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็น
กอท.ฮล. 26B7640111255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่แข็ง
กอท.ฮล. 26B7640121255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็น ผสมเกลือ สูตร 2
กอท.ฮล. 26B7640131255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่แข็งผสมน้ำตาล 2%
กอท.ฮล. 26B7640161255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่กวน เอ็มดี รสกุ้ง
กอท.ฮล. 26B3710290159
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็น ผสมเกลือ สูตร 1
กอท.ฮล. 26B7640141255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่กวน เอ็มดี รสปลาหมึก
กอท.ฮล. 26B3710300159
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: