สินค้า
เอสเอ็ม - 45 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190281160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
ซอสถั่วเหลืองชนิดผง เอสเอสพี002 (ซีอิ๊วผง)
กอท.ฮล. 99D2081380462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
ซิงก์ออกไซด์ XS-2 ตราGlobal Chemical Co., Ltd.
กอท.ฮล. 99H5380030261
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
แพคผง
กอท.ฮล. 99G6830050960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
คิว - แซน ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190201160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003110462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
HD3200C
กอท.ฮล. 99E8820290360
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
เอสเอสเอส (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880130561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
เอฟซี 75 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190361160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003030462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
HD7200B
กอท.ฮล. 99E8820190359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
เอส (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880050561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
พีเอ - 70 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190471160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอสเอ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880090561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
HD5200B
กอท.ฮล. 99E8820130359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
สเปรย์ ดราย อินแสตนท์ คอฟฟี่ พาวเดอร์ ซี980/10 (กาแฟสำเร็จรูป)
กอท.ฮล. 99D2081540462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
แซดดับเบิลยูขีดหนึ่ง
กอท.ฮล. 99H7880010561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
HD2208J
กอท.ฮล. 99E8820050359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
กลิ่นไลม์ แอลเอดับเบิลยู044-08เอช (วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99D2081460462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
โครเนส โคลคลีน ดีไอ 2012
กอท.ฮล. 99A5990491261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
ไฮโดรไลซ์ เวจเทเบิล โปรตีน แอลบีเอส06-อาร์0 (ซอสปรุงรสชนิดผง)
กอท.ฮล. 99D2081370462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
ซิงก์ออกไซด์ XS-1 ตรา Global Chemical Co., Ltd.
กอท.ฮล. 99H5380020261
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
โซดาไฟเกล็ด
กอท.ฮล. 99G6830040960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
รับรองกระบวนการผลิต นม
กอท.ฮล. 94F4270021061
รับรองฮาลาลถึง 16/10/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003100462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
HD2218J
กอท.ฮล. 99E8820280360
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
เอฟเอ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880120561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
เอฟซี 70 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190351160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003020462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
HD7000F
กอท.ฮล. 99E8820180359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
เอฟเอ็กซ์ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880040561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
เอสเอ็ม - 40 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190271160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แซด (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880080561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
HD4200B
กอท.ฮล. 99E8820100359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
ซีเอฟไอ ไฮแฟตพาวเดอร์(เอชเอฟซี 003)(ครีมเทียม)
กอท.ฮล. 99D2081530462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
รับรองกระบวนการผลิต สเปรย์กำจัดยุงและแมลงวัน
กอท.ฮล. 15I5360011061
รับรองฮาลาลถึง 04/10/2019
HD2200JP
กอท.ฮล. 99E8820040359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
กลิ่นเลม่อนแบบผง เอฟไอ 013167A(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99D2081450462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
ดูร็อกซ์-มิสท์
กอท.ฮล. 99A5990481261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
เอฟซี 53 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190461160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: