สินค้า
เนื้อส่วนหน้าอกตัดแต่ง
กอท.ฮล. 20E6320010958
รับรองฮาลาลถึง 26/01/2021
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 204350010945
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
ปีกเต็ม
กอท.ฮล. 20G4470070660
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
น่องติดสะโพกไก่แช่แข็ง
กอท.ฮล. 20I0730080861
รับรองฮาลาลถึง 04/08/2021
เนื้อส่วนน่องตัดแต่ง
กอท.ฮล. 20E6320020958
รับรองฮาลาลถึง 26/01/2021
ปีกบน
กอท.ฮล. 20G4470080660
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
น่องไก่แช่แข็ง
กอท.ฮล. 20I0730090861
รับรองฮาลาลถึง 04/08/2021
ปลายปีก
กอท.ฮล. 20G4470090660
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
สะโพกไก่ติดกระดูกแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20I0730100861
รับรองฮาลาลถึง 04/08/2021
เนื้อส่วนสะโพกตัดแต่ง
กอท.ฮล. 20E6320030958
รับรองฮาลาลถึง 26/01/2021
ปีกกลาง
กอท.ฮล. 20G4470100660
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
เนื้อไก่บดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20I0730110861
รับรองฮาลาลถึง 04/08/2021
เนื้อส่วนสันในตัดแต่ง
กอท.ฮล. 20E6320040958
รับรองฮาลาลถึง 26/01/2021
สันใน
กอท.ฮล. 20G4470110660
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
เนื้อไก่กระทะแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20I0730120861
รับรองฮาลาลถึง 04/08/2021
หนังไก่แช่แข็ง
กอท.ฮล. 20I0730130861
รับรองฮาลาลถึง 04/08/2021
บั้นท้ายไก่แช่แข็ง
กอท.ฮล. 20I0730140861
รับรองฮาลาลถึง 04/08/2021
โครง
กอท.ฮล. 20G4470120660
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
การชำแหละชิ้นส่วน
กอท.ฮล. 204780020256
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2021
NY ไก่ตัว
กอท.ฮล. 20G4470130660
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
การชำแหละชิ้นส่วน ตรา BETAGRO
กอท.ฮล. 200791870756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
ไก่กลม
กอท.ฮล. 20G4470140660
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
ชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 20D9710040662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
น่อง
กอท.ฮล. 20D9710050662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
สะโพก
กอท.ฮล. 20D9710060662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: