สินค้า>>ทั้งหมด>>ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์
ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์
รหัสสินค้า : 26B1190560563       
รับรองฮาลาลถึง : 07/05/2021
ชื่อแบรนด์ : เฮลโล เอ้ก
บริษัท : บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
ที่อยู่ 169 หมู่ที่ 8 บางเลน บางเลน นครปฐม 73130
ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ