สินค้า>>บริการ>>คลังสินค้า
คลังสินค้า
รหัสสินค้า : 102K1870011062       
รับรองฮาลาลถึง : 30/09/2020
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 26/30-31 ชั้น 9 อาคารอรกานต์ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 085-545-9692, 038-185090-2 ต่อ117
คลังสินค้า
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100G8650010860
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015