สินค้า>>ทั้งหมด>>Sugar/Non Dairy Creamer/Lact salt
Sugar/Non Dairy Creamer/Lact salt
รหัสสินค้า : 74I7400171062       
รับรองฮาลาลถึง : 15/10/2021
ชื่อแบรนด์ : SMC
บริษัท : บริษัท เอส เอ็ม ซี ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 221/13 หมู่ 6 บึง ศรีราชา ชลบุรี 20230
เบอร์โทร : 088-3451672, 038-199-515 ต่อ 102
เบอร์โทรสาร : 038-199519
Sugar/Non Dairy Creamer/Lact salt
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
Sugar/ Full Cream Milk Powder
กอท.ฮล. 74I7400221063
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
Sugar / Skim Milk Powder / Fat Filled Powder
กอท.ฮล. 74I7400051061
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
Sugar / Sorbitol
กอท.ฮล. 74I7400131061
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
Sugar/ Tapioca Starch/ Salt
กอท.ฮล. 74I7400231063
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ