สินค้า>>บริการ>>กระบวนการจัดเก็บสินค้าในห้องเย็น
กระบวนการจัดเก็บสินค้าในห้องเย็น
รหัสสินค้า : 101J7370010862       
รับรองฮาลาลถึง : 06/08/2020
ชื่อแบรนด์ : บจก.แปซิฟิค ห้องเย็น
บริษัท : บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
ที่อยู่ 47/19 หมู่ที่ 2 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร : 091-8898543
เบอร์โทรสาร : 034-432 384-86
กระบวนการจัดเก็บสินค้าในห้องเย็น
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100G8650010860
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015