สินค้า>>โรงเชือด/เนื้อสด>>ขาและชิ้นส่วนจากขา
ขาและชิ้นส่วนจากขา
รหัสสินค้า : 20F9740090762       
รับรองฮาลาลถึง : 18/07/2021
ชื่อแบรนด์ : Herb souiku chicken
บริษัท : บริษัท NH FOOD จำกัด
ที่อยู่ Think Park Tower, 1-1 Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-6013, Japan.0
เบอร์โทร : 086-9001275, 036-730240 ต่อ 123, 172
เบอร์โทรสาร : 036-730-245
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
คอและหัว
กอท.ฮล. 20F9740120762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
อก
กอท.ฮล. 20F9740030762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
โครงไก่
กอท.ฮล. 20F9740130762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
น่อง
กอท.ฮล. 20F9740040762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
เชือดสัตว์ (โค) ตามหลักศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30J7350010462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
เนื้อสันในโคขุน ตรา ลา ปาโลมา
กอท.ฮล. 30I5060010761
รับรองฮาลาลถึง 11/07/2019