สินค้า>>อาหาร>>ไอศกรีมนมผสมลิ้นจี้
ไอศกรีมนมผสมลิ้นจี้
รหัสสินค้า : 654820940862       
รับรองฮาลาลถึง : 20/08/2020
ชื่อแบรนด์ : หนองโพ
บริษัท : สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ที่อยู่ 119 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษมสายใหม่ หนองโพ โพธาราม ราชบุรี 70120
เบอร์โทร : 032-389234
เบอร์โทรสาร : 032-389089
ไอศกรีมนมผสมลิ้นจี้
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
นมปรุงแต่ง ยูเอชที  รสช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 604820050944
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
น้ำนมโคยูเอชที
กอท.ฮล. 604820030944
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
นมปรุงแต่ง ยูเอชที  รสหวาน
กอท.ฮล. 604820040944
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ