สินค้า>>เครื่องดื่ม>>นมปรุงแต่งยูเอชที กลิ่นสตรอเบอร์รี่
นมปรุงแต่งยูเอชที กลิ่นสตรอเบอร์รี่
รหัสสินค้า : 604820890862       
รับรองฮาลาลถึง : 20/08/2021
ชื่อแบรนด์ : หนองโพ
บริษัท : สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ที่อยู่ 119 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษมสายใหม่ หนองโพ โพธาราม ราชบุรี 70120
เบอร์โทร : 032-389234
เบอร์โทรสาร : 032-389089
นมปรุงแต่งยูเอชที กลิ่นสตรอเบอร์รี่
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
นมปรุงแต่ง ยูเอชที  รสหวาน
กอท.ฮล. 604820040944
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
นมปรุงแต่ง ยูเอชที  รสช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 604820050944
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
น้ำนมโคพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 604820090944
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ