สินค้า>>อาหาร>>CO 281 CRUOTON BREAD (ORANGE)
CO 281 CRUOTON BREAD (ORANGE)
รหัสสินค้า : 838620680357       
รับรองฮาลาลถึง : 07/12/2020
ชื่อแบรนด์ : R&B FOOD SUPPLY CO., LTD.
บริษัท : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทร : 0-29466813-8
เบอร์โทรสาร : 0-2519-3311
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
SRIRACHA SAUCE MF0859
กอท.ฮล. 998629010761
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
JO 282 JAPANESE BREAD CRUMB (MIX)
กอท.ฮล. 838620930357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ