สินค้า>>อาหาร>>AW 287 AMERICAN BREAD CRUMB
AW 287 AMERICAN BREAD CRUMB
รหัสสินค้า : 838620650357       
รับรองฮาลาลถึง : 07/12/2020
ชื่อแบรนด์ : R&B FOOD SUPPLY CO., LTD.
บริษัท : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทร : 0-29466813-8
เบอร์โทรสาร : 0-2519-3311
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
MAJESTY-P (JAPAN)
กอท.ฮล. 998627140759
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
VANILLIN
กอท.ฮล. 998626820759
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
IDACOL LAKE TARTRAZINE
กอท.ฮล. 998626980759
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ