สินค้า>>ประเภทอื่นๆ>>Aatas Cat Fruity Feast Chicken with Mango in Gravy Formula Cat Food
Aatas Cat Fruity Feast Chicken with Mango in Gravy Formula Cat Food
รหัสสินค้า : 19J6410260662       
รับรองฮาลาลถึง : 26/06/2021
ชื่อแบรนด์ : Aatas Cat
บริษัท : Valour Pets Global Pte Ltd.
ที่อยู่ No.6, Clememti Loop #02-16 Singapore 1298140
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
Aatas Cat Tantalizing Tuna&Ocean Fish in Aspic Formula Cat Food
กอท.ฮล. 19J6410160662
รับรองฮาลาลถึง 26/06/2021
Aatas Cat Creamy Chicken & Whitefish in Gravy Formula Cat Food
กอท.ฮล. 19J6410240662
รับรองฮาลาลถึง 26/06/2021
Aatas Cat Tantalizing Tuna&Pumpkin in Aspic Formula Cat Food
กอท.ฮล. 19J6410080662
รับรองฮาลาลถึง 26/06/2021
Aatas Cat Creamy Chicken & Crab in Gravy Formula Cat Food
กอท.ฮล. 19J6410170662
รับรองฮาลาลถึง 26/06/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
อาหารปลาดุก
กอท.ฮล. 19D8630060458
รับรองฮาลาลถึง 22/04/2016
ฟิล์มพีเอ็ม (เพลนไซด์เมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860161258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
ฟิล์มพีเอ็ม (เพลนไซด์เมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860161258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
เนื้อไก่ผสมกุ้งในน้ำ
กอท.ฮล. 19F0460040759
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015