สินค้า>>อาหาร>>เห็ดหอมแห้ง (ขนาด 100,500 กรัม)
เห็ดหอมแห้ง (ขนาด 100,500 กรัม)
รหัสสินค้า : 51J4710010662       
รับรองฮาลาลถึง : 26/06/2021
ชื่อแบรนด์ : ชีวา
บริษัท : บริษัท อีสท์เอเซียโปรดักส์ จำกัด
ที่อยู่ 25/103 หมู่ 6 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม 73220
เห็ดหอมแห้ง (ขนาด 100,500 กรัม)
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
เห็ดหอมแห้ง ขนาด 12 กรัม
กอท.ฮล. 51J4710020662
รับรองฮาลาลถึง 26/06/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ