สินค้า>>บริการ>>คลังสินค้า
คลังสินค้า
รหัสสินค้า : 102C4495590562       
รับรองฮาลาลถึง : 27/05/2021
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทร : 0-2332 8040-9
เบอร์โทรสาร : 0-2331 6891
คลังสินค้า
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100G8650010860
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015