สินค้า>>อาหาร>>Sugar / Maltodextrin
Sugar / Maltodextrin
รหัสสินค้า : 74I7400151061       
รับรองฮาลาลถึง : 15/10/2021
ชื่อแบรนด์ : SMC
บริษัท : บริษัท เอส เอ็ม ซี ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 221/13 หมู่ 6 บึง ศรีราชา ชลบุรี 20230
เบอร์โทร : 088-3451672, 038-199-515 ต่อ 102
เบอร์โทรสาร : 038-199519
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
Sugar / Skim Milk Powder / HCO
กอท.ฮล. 74I7400071061
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
Sugar / Sorbitol / Maltodextrin
กอท.ฮล. 74I7400161061
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
Sugar / Whey Milk Powder / HCO
กอท.ฮล. 74I7400081061
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
Sugar/Non Dairy Creamer/Lact salt
กอท.ฮล. 74I7400171062
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ