สินค้า>>อาหาร>>ข้าวโพดอ่อนในน้ำเกลือ
ข้าวโพดอ่อนในน้ำเกลือ
รหัสสินค้า : 513920680850       
รับรองฮาลาลถึง : 28/08/2021
ชื่อแบรนด์ : TEPTIP
บริษัท : บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ้ง จำกัด
ที่อยู่ 280 ถนนสิรินธร บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
น้ำสับปะรด
กอท.ฮล. 913920550849
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2021
น้ำกะทิบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 533920050544
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ