สินค้า>>อาหาร>>ไข่ต้ม รีทอร์ท
ไข่ต้ม รีทอร์ท
รหัสสินค้า : 26B1190440562       
รับรองฮาลาลถึง : 10/05/2021
ชื่อแบรนด์ : เคซีเอฟ
บริษัท : บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
ที่อยู่ 169 หมู่ที่ 8 บางเลน บางเลน นครปฐม 73130
ไข่ต้ม รีทอร์ท
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
เต้าหู้ไข่ไก่
กอท.ฮล. 26B1190060651
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ทาร์ตไข่รสชาเขียว
กอท.ฮล. 26B1190490563
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2021
ไข่เป็ดยางมะตูมปรุงรส  ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190280560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่ไก่ยางมะตูมปรุงรส ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190381261
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ