สินค้า>>บริการ>>ครัวฮาลาล
ครัวฮาลาล
รหัสสินค้า : 100B2540011251       
รับรองฮาลาลถึง : 11/03/2021
ชื่อแบรนด์ : โรงพยาบาลรือเสาะ
บริษัท : โรงพยาบาลรือเสาะ
ที่อยู่ เลขที่ 184/5 หมู่ 2 ถนนรือเสาะสนองกิจ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 96150
เบอร์โทร : 073-571158
เบอร์โทรสาร : 073-571296
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100G8650010860
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015