สินค้า>>อาหาร>>มะขามแก้ว
มะขามแก้ว
รหัสสินค้า : 52J4270150562       
รับรองฮาลาลถึง : 19/05/2021
ชื่อแบรนด์ : Natcha
บริษัท : บริษัท เค.ซี. ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
ที่อยู่ 49 หมู่ 5 นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120
เบอร์โทร : 056-917441
เบอร์โทรสาร : 056-917442
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
มะขามเปรี้ยวหวานคลุก
กอท.ฮล. 52J4270040562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
มะขามแช่อิ่มอบน้ำผึ้ง
กอท.ฮล. 52J4270130562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
มะขามเปรี้ยวหวานคลุกรสบ๊วย
กอท.ฮล. 52J4270050562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
มะขามหวานอบแบบฝัก
กอท.ฮล. 52J4270160562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ