สินค้า>>อาหาร>>มะขามแช่อิ่มน้ำผึ้ง
มะขามแช่อิ่มน้ำผึ้ง
รหัสสินค้า : 52J4270140562       
รับรองฮาลาลถึง : 19/05/2021
ชื่อแบรนด์ : Natcha
บริษัท : บริษัท เค.ซี. ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
ที่อยู่ 49 หมู่ 5 นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120
เบอร์โทร : 056-917441
เบอร์โทรสาร : 056-917442
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
มะขามคลุกรสบ๊วย (ไม่มีเมล็ด)  ตรา Natcha
กอท.ฮล. 52C6520110656
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มะขามอบแห้งธรรมชาด  ตรา Natcha
กอท.ฮล. 52C6520130656
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มะขามฝักหวาน  ตรา Natcha
กอท.ฮล. 52C6520010656
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มะขามเปรี้ยวอัดก้อน (ไม่มีเมล็ด)  ตรา Natcha
กอท.ฮล. 52C6520150656
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ