สินค้า>>โรงเชือด/เนื้อสด>>น่องติดสะโพก
น่องติดสะโพก
รหัสสินค้า : 20D9710070662       
รับรองฮาลาลถึง : 14/06/2021
ชื่อแบรนด์ : SFC
บริษัท : บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ 118 หมู่ 2 หนองโดน หนองโดน สระบุรี18190
เบอร์โทร : 091-0284946, 036-298468 ต่อ 501
เบอร์โทรสาร : 036-298467
น่องติดสะโพก
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
เศษเนื้อไก่แก่/เนื้อบดไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710260662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 20D9710100662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
ชิ้นส่วนอกไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710180662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
การเชือดและการผลิตสินค้าไก่ตัวแช่เย็น,แช่แข็งเพื่อการจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ
กอท.ฮล. 20D9710010658
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021