สินค้า>>เครื่องดื่ม>>น้ำนมโคดิบ
น้ำนมโคดิบ
รหัสสินค้า : 60J3360010362       
รับรองฮาลาลถึง : 22/03/2021
ชื่อแบรนด์ : แม่ออน
บริษัท : สหกรณ์โคนมแม่ออน
ที่อยู่ 167/1 หมู่ 2 ถนนสันกำแพง-แม่ออน ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 50130
เบอร์โทร : 083-569-7057,053-037068-9
เบอร์โทรสาร : 053-037068-9#14
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ