สินค้า>>อาหาร>>กระเจี๊ยบปรุงรส
กระเจี๊ยบปรุงรส
รหัสสินค้า : 52C8420080561       
รับรองฮาลาลถึง : 26/05/2021
ชื่อแบรนด์ : โฮชิ
บริษัท : บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด
ที่อยู่ 224 หมู่ 9 บ้านร่องนอด เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
เบอร์โทร : 053-952256-7
เบอร์โทรสาร : 053-952136
กระเจี๊ยบปรุงรส
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
บ๊วยแผ่นปรุงรส
กอท.ฮล. 52C8420060561
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2021
บ๊วยปรุงรสไร้เมล็ด
กอท.ฮล. 52C8420070561
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ