สินค้า>>โรงเชือด/เนื้อสด>>ชำแหละชิ้นส่วนไก่
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
รหัสสินค้า : 200710720958       
รับรองฮาลาลถึง : 09/04/2022
ชื่อแบรนด์ : จีเอฟพีที
บริษัท : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 312 อาคารจีเอฟพีที ทาวเวอร์ ถนนพระราม 2 บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทร : 0-2315-9421, 081-6211800
เบอร์โทรสาร : 0-2315-9433
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
คอและหัว
กอท.ฮล. 200711000962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
น่อง
กอท.ฮล. 200710920962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
โครงไก่
กอท.ฮล. 200711010962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
สะโพก
กอท.ฮล. 200710930962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021