สินค้า>>อาหาร>>เนื้อมะพร้าวอบแห้ง
เนื้อมะพร้าวอบแห้ง
รหัสสินค้า : 524401160960       
รับรองฮาลาลถึง : 10/09/2021
ชื่อแบรนด์ : ซินเซียร์
บริษัท : บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
ที่อยู่ 1526-1540 ซอยพัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร : 034722044
เบอร์โทรสาร : 034722042
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ