สินค้า>>โรงเชือด/เนื้อสด>>เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
รหัสสินค้า : 20J2800010362       
รับรองฮาลาลถึง : 04/03/2021
ชื่อแบรนด์ : บางปูค้าสัตว์
บริษัท : บางปูค้าสัตว์
ที่อยู่ 90/4 ถนนรามโกมุท บางปู ยะหริ่ง ปัตตานี 94150
เบอร์โทร : 089 - 7348235
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
เชือดสัตว์ (โค) ตามหลักศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30J7350010462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
เนื้อสันในโคขุน ตรา ลา ปาโลมา
กอท.ฮล. 30I5060010761
รับรองฮาลาลถึง 11/07/2019