สินค้า>>อาหาร>>หน่อไม้รวกในน้ำบรรจุกระป๋อง
หน่อไม้รวกในน้ำบรรจุกระป๋อง
รหัสสินค้า : 51I2850210861       
รับรองฮาลาลถึง : 19/08/2021
ชื่อแบรนด์ : Cock
บริษัท : บริษัท ไทยเวอลด์ อิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต จำกัด
ที่อยู่ 2532 บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร : 032 - 206291
เบอร์โทรสาร : 032 - 206292
หน่อไม้รวกในน้ำบรรจุกระป๋อง
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
แจงลอนทอดแช่เยือกแข็ง
กอท.ฮล. 89I2850300962
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2021
เต้าหู้ปลาแช่แข็ง
กอท.ฮล. 43I2850150861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2021
พริกแกงเขียว
กอท.ฮล. 76I2850010861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ