สินค้า>>โรงเชือด/เนื้อสด>>เชือดสัตว์ (โค) ตามหลักศาสนาอิสลาม
เชือดสัตว์ (โค) ตามหลักศาสนาอิสลาม
รหัสสินค้า : 30J7350010462       
รับรองฮาลาลถึง : 05/04/2020
ชื่อแบรนด์ : ดาน่า
บริษัท : โรงฆ่าสัตว์ ดาน่า
ที่อยู่ 42/1 หมู่ 5 ถนนผดุงพันธ์ หนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เชือดสัตว์ (โค) ตามหลักศาสนาอิสลาม
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021