สินค้า>>บริการ>>ครัวฮาลาล
ครัวฮาลาล
รหัสสินค้า : 100G8350011060       
รับรองฮาลาลถึง : 11/10/2020
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ เลขที่ 46 หมู่ 4 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทร : 035-322555 ต่อ 7330
เบอร์โทรสาร : -
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100G8650010860
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015