สินค้า>>เครื่องดื่ม>>น้ำนมดิบ
น้ำนมดิบ
รหัสสินค้า : 60C0400010954       
รับรองฮาลาลถึง : 08/08/2021
ชื่อแบรนด์ : กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมกรับใหญ่ -ท่ามะกา
บริษัท : บริษัท กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมกรับใหญ่-ท่ามะกา จำกัด
ที่อยู่ 123 หมู่ 4 สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี 70190
เบอร์โทร : 032-366368 ต่อ 124, 081-581424
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ