สินค้า>>เคมีภัณฑ์>>DOWSIL™ HMW 2220 Non-Ionic Emulsion -DOW® /USA
DOWSIL™ HMW 2220 Non-Ionic Emulsion -DOW® /USA
รหัสสินค้า : 99E71113000261       
รับรองฮาลาลถึง : 27/02/2021
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : บริษัท สัมมิท เคมีคอล จำกัด
ที่อยู่ อาคารพรีเมียร์เพลซ ชั้น 5 เลขที่ 2 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร : 0 2735 0150-7
เบอร์โทรสาร : 02-0329529
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
Phytorex-Sunflower -DURAE /Korea
กอท.ฮล. 99E7118940261
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021
POMEGRANATE OLÉOACTIF® -HALLSTAR /France
กอท.ฮล. 99E71116720263
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021
AP-8087 FLUID-DOW CORNING /USA.
กอท.ฮล. 99E7111040259
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
DOWSIL™ 2-3040 Blend -DOW® /Japan
กอท.ฮล. 99E71111460261
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
น้ำนมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 9999999999999
รับรองฮาลาลถึง 25/12/2019
น้ำนมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 9999999999999
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2019
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021