สินค้า>>เคมีภัณฑ์>>FINEX-50S-LP2 ( Zinc Oxide) -SAKAI /Japan
FINEX-50S-LP2 ( Zinc Oxide) -SAKAI /Japan
รหัสสินค้า : 99E7117770260       
รับรองฮาลาลถึง : 27/02/2021
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : บริษัท สัมมิท เคมีคอล จำกัด
ที่อยู่ อาคารพรีเมียร์เพลซ ชั้น 5 เลขที่ 2 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร : 0 2735 0150-7
เบอร์โทรสาร : 02-0329529
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
EL-8050 ID SILICONE ORGANIC ELASTOMER BLEND /EU.
กอท.ฮล. 99E7112520259
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
TAN OLÉOBOOSTER® -HALLSTAR /France
กอท.ฮล. 99E71116760263
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021
OFX-5330 FLUID - XIAMETER® / KOREA
กอท.ฮล. 99E7117630260
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
DOWSIL™ 2-8566 Amino Fluid -DOW® /EU
กอท.ฮล. 99E71111510261
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
น้ำนมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 9999999999999
รับรองฮาลาลถึง 25/12/2019
น้ำนมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 9999999999999
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2019
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021