สินค้า>>เครื่องดื่ม>>ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ รสช็อกโกแลตกลิ่นช็อกโกแลตร็อคกี้โรด
ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ รสช็อกโกแลตกลิ่นช็อกโกแลตร็อคกี้โรด
รหัสสินค้า : 604641170362       
รับรองฮาลาลถึง : 01/03/2021
ชื่อแบรนด์ : โฟร์โมสต์
บริษัท : บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า เฟรช (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 99/30 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทร : 0-2620-1900 ext.1116
เบอร์โทรสาร : 0-2620-1988
ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ รสช็อกโกแลตกลิ่นช็อกโกแลตร็อคกี้โรด (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนโฟร์โมสต์)
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ