สินค้า>>อาหาร>>มะขามอบแห้งไร้เมล็ด
มะขามอบแห้งไร้เมล็ด
รหัสสินค้า : 52H8140080561       
รับรองฮาลาลถึง : 19/05/2021
ชื่อแบรนด์ : เปรี้ยวปาก
บริษัท : บริษัท ศรีวรา แทมมารีน จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 168 หมู่ 7 หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120
เบอร์โทร : 083-7796915
เบอร์โทรสาร : -
มะขามอบแห้งไร้เมล็ด
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
มะม่วงแช่อิ่ม
กอท.ฮล. 52H8140170563
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
มะขามเปียก
กอท.ฮล. 52H8140090561
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
มะม่วงอบแห้ง
กอท.ฮล. 52H8140180563
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ