สินค้า>>เคมีภัณฑ์>>Mini Bites Breader 25 Kg (999011402)
Mini Bites Breader 25 Kg (999011402)
รหัสสินค้า : 99A1877630162       
รับรองฮาลาลถึง : 30/01/2020
ชื่อแบรนด์ : เเม็คคอร์มิค
บริษัท : บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 64/149 หมู่ 4 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140
เบอร์โทร : 0-3895-5722 ext.126
เบอร์โทรสาร : 0-3895-5732
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
Sweet Chili Mayo
กอท.ฮล. 99A1877000161
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
Honey BBQ Marinade
กอท.ฮล. 99A1877470261
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
OPORTO SALT CHIP
กอท.ฮล. 99A1876260461
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
SPICY BATTER 999011250
กอท.ฮล. 99A1877560162
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
น้ำนมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 9999999999999
รับรองฮาลาลถึง 25/12/2019
น้ำนมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 9999999999999
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2019
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021