สินค้า>>ทั้งหมด>>น้ำนมโคพาสเจอร์ไรส์ผสมฟลูออไรด์ บรรจุถุง ขนาด 200 มิลลิลิตร
น้ำนมโคพาสเจอร์ไรส์ผสมฟลูออไรด์ บรรจุถุง ขนาด 200 มิลลิลิตร
รหัสสินค้า : 60D7970110158       
รับรองฮาลาลถึง : 09/01/2021
ชื่อแบรนด์ : โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
บริษัท : โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ที่อยู่ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถนนราชวิถี สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303
เบอร์โทร : 0-2282-1150 ext. 4311
เบอร์โทรสาร : 0-2282-1150 ext. 4311