สินค้า>>เครื่องดื่ม>>น้ำนมดิบ
น้ำนมดิบ
รหัสสินค้า : 60I2110010961       
รับรองฮาลาลถึง : 12/09/2020
ชื่อแบรนด์ : สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด
บริษัท : สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด
ที่อยู่ 322 หมู่ 8 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 51180
เบอร์โทร : 053-985387 , 087-7284587
เบอร์โทรสาร : 053-958387
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ