สินค้า>>ประเภทอื่นๆ>>พูรา - วี15
พูรา - วี15
รหัสสินค้า : 99A5990531261       
รับรองฮาลาลถึง : 19/12/2019
ชื่อแบรนด์ : T P L
บริษัท : บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด
ที่อยู่ 888/160-161 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 0-3624-0210 # 243
เบอร์โทรสาร : 0-3624-0211
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
เบอร์ล้อกซ์-15 พี
กอท.ฮล. 99A5990391255
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
แคลริทิ-วีทีเอ
กอท.ฮล. 99A5990451257
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
ดูร้อกซ์ แอลอาร์ดี
กอท.ฮล. 99A5990421255
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
มัลติ - 5
กอท.ฮล. 99A5990271252
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
XIAMETER™ PMX-200 Silicone Fluid 500 cSt - DOW / JAPAN
กอท.ฮล. 99E71114430261
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
Fiber Booster Plus Sequoia & Vitis flower - NAOLYS/FRANCE
กอท.ฮล. 99E7119200261
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50%
กอท.ฮล. 99G6830030960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
ACULYN™ 33A Polymer - DOW / USA
กอท.ฮล. 99E7119690261
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019