สินค้า>>ประเภทอื่นๆ>>พูรา - วี15
พูรา - วี15
รหัสสินค้า : 99A5990531261       
รับรองฮาลาลถึง : 19/12/2019
ชื่อแบรนด์ : T P L
บริษัท : บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด
ที่อยู่ 888/160-161 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 0-3624-0210 # 243
เบอร์โทรสาร : 0-3624-0211
   แชร์หน้านี้
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
เวจจิเฟรช
กอท.ฮล. 99A5990191251
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์  50% STANDARD
กอท.ฮล. 99A5990011248
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
อ๊อกซี่เฟรช - 35
กอท.ฮล. 99A5990331252
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
เน็กซ์เจน  แซน  415 พลัส
กอท.ฮล. 99A5990521261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
DOWSIL™ PRX 308 Dispersion Clear - DOW / EU
กอท.ฮล. 99E71113280261
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
DIF-OP-3W (Zinc Oxide Dispersion) - SAKAI / JAPAN
กอท.ฮล. 99E7118050260
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
5200 FORMULATION AID-DOW CORNING /EU.
กอท.ฮล. 99E7111140259
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
XIAMETER™ MEM-0939 Emulsion - DOW / JAPAN
กอท.ฮล. 99E71113770261
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019